Meny
JavaScript är inaktiverat!

Du har inaktiverat JavaScript vilket medför att systemet inte fungerar korrekt då många funktioner på sidan använder sig av denna tekniken. Aktivera JavaScript för att låsa upp alla funktioner.

Information till dig som säljare

Rotpostmäklarna Sverige AB erbjuder dig som skogsägare att sälja alla typer av virkesposter via nätet på en beräknad volym till högstbjudande.
Det innebär att vi kan hjälpa dig att sälja din gallring och slutavverkning eller självavverkat virke till bästa pris.

Virkesposten behöver inte vara inmätt eller uppmätt. En uppskattad volym är tillräckligt för ett anbudsförfarande.
Skillnader mellan olika försäljningsformer ser du under "Information -> Säljare" i menyn.

Vi hjälper dig med annonsering av din virkespost och med all nödvändig information som krävs samt sammanställning av buden.
Vi annonserar ut din virkespost på vår hemsida samtidigt skickas information om virkesposten via mejl till samtliga virkesköpare.
Vår erfarenhet visar att köparnas högsta bud kommer i de flesta fall från köpare som inte finns i virkespostens geografiska närhet.

Du får information och bestämmer

Efter budgivningstidens utgång översänder vi budsamanställningen till dig. Du har då möjlighet att slutföra affären själv eller med vår hjälp.
Som säljare har du fri prövningsrätt och kan sälja till vem du vill.

För mer information, se under rubriken -Villkor i menyn ovan.